Молода мама

Список справ для молодої мами

Необхідний список справ для молодої мами

Ось простий перелік справ, які треба зробити в перші місяці після народження дитини. Для зручного використання завантажте чи роздрукуйте його.

Завантажити

Відпустка для догляду за дитиною

Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про відпустки» за бажанням жінки після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, та одним із прийомних батьків (ст. 179, 181 КЗпП та частина 3 ст. 18 Закону «Про відпустки» ).
Для оформлення такої відпустки мати або особа, яка фактично доглядає за дитиною, має подати письмову заяву на ім’я роботодавця або уповноваженого ним органу та копію свідоцтва про народження дитини (для підтвердження її віку). Надання відповідної відпустки оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця.
Особа, яка фактично доглядає за дитиною, може оформити таку відпустку як безпосередньо після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, так і в будь-який інший час, а також має право на свій розсуд неодноразово переривати відпустку, а потім знову її оформляти. Для цього потрібно подати відповідну письмову заяву на ім’я роботодавця, де зазначити термін, на який оформлюється відпустка. Однак в усіх випадках відпустка розпочинається з дати, зазначеної в заяві про її надання, а закінчується в день виповнення дитині трьох років (якщо відпустку не буде припинено достроково). Переривання й оформлення зазначеної відпустки щоразу має здійснюватися на підставі наказу (розпорядження) роботодавця.
Слід зазначити, що день подання заяви з проханням про переривання відпустки по догляду за дитиною і день виходу на роботу не можуть збігатися (заява повинна бути подана принаймні в день, що передує дню виходу на роботу). Дотримання цієї рекомендації дає змогу правильно звільнити працівника, прийнятого на роботу тимчасово на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною, оскільки тимчасовий робітник підлягає звільненню в останній день напередодні виходу основного співробітника.
Така відпустка зараховується як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Час відпустки до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується.